ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
"Οδοιπορικό στους τόπους διωγμών των χριστιανικών πληθυσμών στη Μ. Ασία"
Διαλέξεις στη Χίο στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Σύγχρονης Ελληνικής Μουσικής
Η παραδοσιακή μουσική ως πηγή έμπνευσης σύγχρονων συνθετών στη Χίο