ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στη Χίο για το Χορωδιακό Εργο του Συνθέτη Μιχάλη Αδάμη
Συνάντηση ενημέρωσης για το Β΄ Φεστιβάλ Σύγχρονης Ελληνικής Μουσικής