Στόχοι-Δράσεις ΘΑΛίΑ

Στόχοι
Συστήσαμε την Εθελοντική Ομάδα ΘΑΛίΑ για την Τρίτη Ηλικία, επειδή θέλουμε να προβάλουμε την εικόνα της ενεργού γήρανσης και να την αντιδιαστείλουμε με το παθολογικό γήρας, ώστε να αλλάξουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι στα μεγαλύτερα άτομα.

Η Ελλάδα είναι γνωστό πως είναι η χώρα με τον πιο γρήγορο ρυθμό γήρανσης στην Ευρώπη. Πολλές φορές οι πολιτικές συζητήσεις επικεντρώνονται στις αρνητικές πλευρές της: αύξηση συνταξιοδοτικών δαπανών, αύξηση δαπανών υγείας, σμίκρυνση εργασιακού δυναμικού. Επιστημονικές έρευνες όμως δείχνουν ότι η δημογραφική πραγματικότητα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ΕΥΚΑΙΡΙΑ για νέα εκτίμηση και προσαρμογή των οικονομικών και πολιτικοκοινωνικών μέτρων μέσα στην κοινωνία.
Οι ηλικιωμένοι είναι ο εαυτός μας στο μέλλον. Θέλουμε ολόψυχα τη φροντίδα, την ασφάλεια, την προστασία, την τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής μας, την ανεξαρτησία, την αυτάρκεια, την προσφορά μέσα από τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για θέματα που απασχολούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ως ομάδα πίεσης να πείσουμε την κυβέρνηση να εισαγάγει και να εφαρμόσει πολιτικές που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

Δράσεις
κάθε εβδομάδας συναντιόμαστε, πίνουμε καφέ, γνωριζόμαστε καλύτερα, συζητάμε τα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα τρίτης ηλικίας και φέρνουμε κοντά ανθρώπους όλων των ηλικιών, ενώ εθελοντές της ΘΑΛίΑΣ επισκέπτονται το γηροκομείο κάθε βδομάδα και βοηθούν το προσωπικό όπου υπάρχει ανάγκη.

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι τέλος η διαρκής μας μέριμνα.Η εθελοντική ομάδα για την τρίτη ηλικία, ΘΑΛίΑ, οργάνωσε την πρώτη ημερίδα με 9 εισηγητές με θέμα τις ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και τις επιθυμίες και τις δυνατότητες της Τρίτης Ηλικίας.