Αποφεύγουμε να λέμε την ηλικία μας, έχουμε αισθανθεί άβολα πολλές φορές σε μια παρέα με νεότερους, έχουμε πιάσει στο βλέμμα των άλλων την αδιαφορία, ακόμα και την περιφρόνηση σ` αυτούς που «ακόμα ζουν!»

Συστήσαμε την Εθελοντική Ομάδα ΘΑΛίΑ για την Τρίτη Ηλικία, επειδή θέλουμε να προβάλουμε την εικόνα της ενεργού γήρανσης και να την αντιδιαστείλουμε με το παθολογικό γήρας, ώστε να αλλάξουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι στα μεγαλύτερα άτομα.

Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για θέματα που απασχολούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ως ομάδα πίεσης να πείσουμε την κυβέρνηση να εισαγάγει και να εφαρμόσει πολιτικές που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

Η Ελλάδα είναι γνωστό πως είναι η χώρα με τον πιο γρήγορο ρυθμό γήρανσης στην Ευρώπη. Πολλές φορές οι πολιτικές συζητήσεις επικεντρώνονται στις αρνητικές πλευρές της: αύξηση συνταξιοδοτικών δαπανών, αύξηση δαπανών υγείας, σμίκρυνση εργασιακού δυναμικού.

Επιστημονικές έρευνες όμως δείχνουν ότι η δημογραφική πραγματικότητα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ΕΥΚΑΙΡΙΑ για νέα εκτίμηση και προσαρμογή των οικονομικών και πολιτικοκοινωνικών μέτρων μέσα στην κοινωνία.

Οι ηλικιωμένοι είναι ο εαυτός μας στο μέλλον. Θέλουμε ολόψυχα τη φροντίδα, την ασφάλεια, την προστασία, την τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής μας, την ανεξαρτησία, την αυτάρκεια, την προσφορά μέσα από τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ο καλός πολίτης δεν τα περιμένει όλα από το κράτος, αλλά μέσα από την εθελοντική προσφορά, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας εργάζεται να καλύψει τα κενά.

Το Γηροκομείο λαμπρό πεδίο δράσης! Εθελοντές της ΘΑΛίΑΣ το επισκέπτονται κάθε βδομάδα και βοηθούν το προσωπικό όπου υπάρχει ανάγκη.

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι τέλος η διαρκής μας μέριμνα. Πρόσφατα η ΘΑΛίΑ οργάνωσε ημερίδα με 9 εισηγητές με θέμα τις ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και τις επιθυμίες και τις δυνατότητες της Τρίτης Ηλικίας.