Διάλεξη – Συναυλία

Το ψαλτικό στοιχείο στο έργο του Μ. Αδάμη μέσα από τη σύνθεση «Ροδανόν»
Ομιλητής: Μιχαήλ Στρουμπάκης – Συμμετέχει Χορός Ψαλτών