Διάλεξη

Οι πηγές του κειμένου στο ορατόριο του Γιάννη Χρήστου «Πύρινες γλώσσες»
Ομιλητής: Παναγιώτης Ανδριόπουλος