Ομιλία

Οι Έλληνες συνθέτες στην διεθνή σκηνή – Ομιλητής: Αλέξανδρος Καλογεράς, συνθέτης