Συναυλία Νέων

Παίζουν νέοι μουσικοί που συμμετείχαν στα Εργαστήρια και στα Μαθήματα/Masterclasses