Αφήγηση διηγημάτων Παπαδιαμάντη υπό μορφή θεατρικού αναλογίου