Παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργη Διλμπόη «Ο άνεμος της παληκαριάς»