Διάλεξη – Εργαστήριο

Μορφολογία και ανάλυση επιλεγμένων βυζαντινών μελών
Ομιλητής: Μιχάλης Στρουμπάκης