Εργαστήριο για την Ανθρώπινη Φωνή

Τραγούδι, σώμα, αναπνοή (Ώρα: 12:00)Παρουσίαση: Δάφνη Πανουργιά, σοπράνο
Ομαδικό μάθημα και εξάσκηση πάνω στις βασικές τεχνικές της χρήσης της φωνής σε αρμονική ισορροπία με την αναπνοή και το υπόλοιπο σώμα.
Προχωρημένες φωνητικές τεχνικές (Ώρα: 13:30) – Παρουσίαση: Γιώργος Αδάμης, συνθέτης
Μία παρουσίαση και εξάσκηση στις προχωρημένες φωνητικές τεχνικές όπως throat singing, overtone singing κ.ά.