Παντελής Κογιάμης: H αρχαία ελληνική μετρική / προσωδία ως εργαλείο για την κατανόηση βαθύτερων
νοημάτων στα έργα της κλασικής και της ρομαντικής εποχής.

Τα μετρικά σχήματα που κυριαρχούν στην αρχαία ελληνική ποίηση όπως ερμηνεύονται από τους θεωρητικούς της
μουσικής του 17ου/18ου αι., και πώς αυτά υιοθετήθηκαν από τους συνθέτες της κλασικής και ρομαντικής περιόδου.
Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν, για την οποία μαέστροι και μουσικολόγοι μέχρι σήμερα
ερίζουν για τις μετρονομικές ενδείξεις.