Παρουσίαση μιας νέας σειράς εκπαιδευτικών βιβλίων πιάνου της καθηγήτριας πιάνου και συγγραφέα Άννας
Δανιηλίδη. Η Μέθοδος δημιουργήθηκε μετά από 20ετή έρευνα της κας Δανιηλίδη στον τομέα της διδασκαλίας του
πιάνου και βασίζεται κυρίως στη Ρώσικη σχολή πιάνου με πρόσμειξη άλλων μεθόδων.
Απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες με μικρότερη αυτή των 4 ετών.

Στην παρουσίαση θα γίνει αναφορά στη Ρώσικη Σχολή Πιάνου και αναλυτική επεξήγηση μεθοδολογίας στα τρία
βιβλία της σειράς.

  •  ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ (4-6 ετών)
  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠ ́ΤΗΝ ΑΡΧΗ (6-8 ετών)
  • Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΠΙΑΝΟΥ – ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ