«ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΩΝΤ», ένα γλυκό έργο στη Βιβλιοθήκη

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, Ομήρειο, 10.00-13.00 και 17.00 -20.00

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η ζωή μας στο μέλλον: Ανάγκες, προβλήματα, επιθυμίες, δυνατότητες».

Παίρνουν μέρος διαπρεπείς Χιώτες επιστήμονες και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Κρήτης κ. Χρήστος Λιονής.

Την ημερίδα οργανώνει η Εθελοντική ομάδα ΘΑΛίΑ για την Τρίτη Ηλικία.